روانشناسی نوع گرا

روانشناسی نوع گرا مطالعۀ ذهن و روان را یکی از تعاریف روان شناسی می دانند اما چگونگی مطالعۀ ذهن و روان در مکاتب مختلف روانشناسی در مقایسه با هم کمی متفاوت است. دیدگاه های مسلط روانشناسی، دیدگاه زیستی، دیدگاه رفتاری، دیدگاه شناختی، دیدگاه انسان گرایی و دیدگاه روانکاوی، برداشت های …

روان شناسی نوع گرا و حاملگی های پرخطر در زندگی بی خانمانی

  روان شناسی نوع گرا و حاملگی های پرخطر در زندگی بی خانمانی مقدمه رفتار جنسي، يكي از مهمترين رفتارهاي اجتماعي است ، چون كه بدون آن اكثر انواع ،‌قادر به حفظ بقاي نسل خود نخواهند بود ، اين رفتارها كه شامل عشق ورزي ، جفتگيري و رفتارهاي والد ـ …

روان شناسی نوع گرا و آسيب شناسي زبان در زندگی بي خانمان ها

روان شناسی نوع گرا و آسيب شناسي زبان در زندگی بي خانمان ها انسان كلمات را به عنوان ابزاري د رجهت كنترل رفتار خود و ديگران به كار مي برد و الفاظ ، اهميتي بسيار در حيات انسانها دارد . ويژگي اساسي اين ابزار گفتاري، ماهيت اجتماعي آن است، چرا …

طبقات خاص اجتماعی  بی خانمان ها در رویکرد روانشناسی نوع گرا

طبقات خاص اجتماعی  بی خانمان ها در رویکرد روانشناسی نوع گرا   مقدمه شايد به دور از واقعيت نباشد اگر گفته شود  پديدهاي اجتماعي بيانگر واقعيتهاي اجتماعي (وقايع اجتماعي) هستند . امروزه ازدواج ، طلاق ، عقب ماندگي ذهني ،‌ هيجانخواهي ، زندگي ماشيني بعنوان پديده هاي واقعي اجتماعي پذيرفته …

استرس و  سبک‌های مقابله ای

استرس و  سبک‌های مقابله ای   تعریف استرس مقدمه در این بخش به مطالعه مفهوم استرس، تعاريف و نظريه‌هاي مربوط به استرس، انواع استرس، عوامل و اثرات استرس، عوامل مؤثر در آن و پاسخهاي ارگانيسم در برابر استرس پرداخته مي­شود. استرس سابقة بكارگيري اصطلاح استرس به قرن پانزدهم ميلادي بر  …

مفاهیم پرخاشگری در روانشناسی نوع گرا

  مفاهیم پرخاشگری در روانشناسی نوع گرا یکی از موضوعات مرتبط در مطالعات نبرد، مفاهیم پرخاشگری و ویرانسازی است. در مجموع تعریف اصطلاحات پرخاشگری، یک اصطلاح مبهم است. اما در بررسی نبرد، این اصطلاح به لحاظ زیست شناسی، جامعه شناسی، ریخت شناسی و روانشناسی یک اصطلاح روشن تلقی می‌شود. رفتار …

پرخاشگـری

  پرخاشگـری زیست شناسی پرخاشگری انواع پرخاشگری دوگانگی جنسی پرخاشگری مکانیسم‌های عصبی پرخاشگری تهاجمی پرخاشگری دفاعی هورمونها در پرخاشگری مطالعات بر روی نمونه‌های غیرانسانی پرخاشگری انسان جنسيت و پرخاشگری خلاصه مطالعه بیشتر مفاهیم پرخاشگری در روانشناسی نوع شناسی آسیب     زیست شناسی پرخاشگری رفتار پرخاشگرانه در بین حیوانات شایع …

ساختار شخصیت از دیدگاه فروید

ساختار شخصیت از دیدگاه فروید نهاد- من- فرامن غریزه از دیدگاه فروید مراحل رشد شخصیت از دیدگاه فروید نقش غرایز در تبیین رشد شخصیت از دیدگاه فروید               ساختار شخصیّت از دیدگاه فروید به اعتقاد فرويد ساختار شخصیّتِ انسان از سه نظام عمده یعنی …

مفاهیم پایه روانشناسی

مفاهیم پایه روانشناسی انگيزش و انواع آن رويكردهايي به انگيزش ساختار شخصيت از ديدگاه فرويد پایه‌های زیستی رفتار تکامل و توارث دوقلوهای یک تخمکی دوقلوهای دوتخمکی رویکردهایی به انگیزش اظهارات قبلی ما دربارۀ انگیزش، عبارات پیچیده ای است که یک رویکرد مکانیستی (سائق) همراه با خودگردانی[1] (انتخاب) را پیشنهاد می‌کند. …

تاريخچه روانشناسي

تاريخچه روانشناسي ساخت گرايي كنش گرايي رفتارگرايي گشتالت روان كاوي تأثير و تأثر روان‌شناسی در جنگ‌ها و نبردها تاریخچه روانشناسی:          روان‌شناسی، با این که تاریخی بسیار طولانی دارد علم تازه‌ای به حساب می‌آید. هر چند که به نظر می‌رسد توسعه‌های نظری و تحقیق، چهرۀ روان‌شناسی معاصر را سال به …