روانشناسی نوع گرا

روانشناسی نوع گرا مطالعۀ ذهن و روان را یکی از تعاریف روان شناسی می دانند اما چگونگی مطالعۀ ذهن و روان در مکاتب مختلف روانشناسی در مقایسه با هم کمی متفاوت است. دیدگاه های مسلط روانشناسی، دیدگاه زیستی، دیدگاه رفتاری، دیدگاه شناختی، دیدگاه انسان گرایی و دیدگاه روانکاوی، برداشت های …

کانی بالیسم اقتصادی

کانی بالیسم اقتصادی میکرو کانی بالیسم اقتصادی ماکرو کانی بالیسم اقتصادی گرند کانی بالیسم اقتصادی عنوان : کانی بالیسم اقتصادی این اولین بار نیست که دنیا ، در معرض بحرانهای جهانی است . دو جنگِ جهانی اول و دوم ، قحطی ، سیل ، زلزله ، جنگ های منطقه ای …

بانکداری پسا کرونا ، بانکداری نوع گرا

بانکداری پسا کرونا ، بانکداری نوع گرا صنعت مدرن بانکداری ، در فرآیند آسان سازی تجارت ،  پدیده های  نوظهوری را بوجود آورده است. به اعتقاد کریس اسکینر پدیده ها یی همچون :  ایجاد تمدنِ مالی مبتنی بر عقاید مشترک ، ایجاد پول بر اساس این عقاید مشترک و تکامل …

طراحی مدل معماری پایدار در جهانِ محلّی

طراحی مدل معماری پایدار در جهانِ محلّی(Glocalization) سروناز امیرسرداری1*، سعید بنی فاطمی2.محمد نقی گلبینی مفرد3 چکیده همچنان که گفته شد؛ معماری پایدار را نوعی از معماری می دانند با ویژگی های معماری اکوتک، معماری سبز و توسعه پایدار که در اثر توسعه ی دانشی شدن و شروع انقلاب صنعتی به …

سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی

مقاله: سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی سیاست کاهش ارز ِدلار در سال  1934 به منظور تحریک تعاملات مالی توسط ایالات متحده آمریکا ، توسط برخی از صاحب نظرانِ سیستم های مالی ، یک اشتباه از طرف آمریکا فرض شد اما پدیده فوق یک پاسخ هوشمندانه بود به …

تحلیل مفهومی اقتصاد نوع گرا

عنوان مقاله : تحلیل مفهومی اقتصاد نوع گرا مفهوم اقتصاد نوع گرا عبارت است از : اثبات اقتصاد ارزشی بر اساس فکت های سه گانه زمان ، مکان و فرآیند. در اقتصاد     نوع گرا اعتقاد بر آنست که تمامی دانش اقتصاد از گذشته تا آینده مبتنی بر فکت های زمان …

– Conceptual analysis of the inflation in  acknowledgment inflation

Conceptual analysis of the inflation in  acknowledgment inflation Mohammad Naghi Golbini Mofrad , Seyed Saeid Banifatemi    تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده و منوط بر آنکه مستمر و خزنده باشد؛ که مستمر بودن یک اصل مهم تورم می باشد. تورم یک …

8- Process fact in type-oriented economics

Process fact in type-oriented economics Mohammad Naghi Golbini Mofrad,Seyed Saeid Banifatemi       فرآیند : ” بزرگترین پیشرفت‌های تمدن،” فرآیندهایی” است که جوامع را می شکند و آنها را دوباره می سازد. این (فرآیندها) همان تحولِ اقتصادی است که در جاهای دیگر آن را دیده اند …” ((نقوی _صفحه ۲۰۷_ اقتصاد …

– Principles fact Location in type-oriented economics

Principles fact Location in type-oriented economics Mohammad Naghi Golbini Mofrad , Seyed Saeid Banifatemi  , بشر هنوز به این بلوغ فکری نرسیده است که میلیون‌ها کیلومتر خارج از جَو، می‌شود فعالیت اقتصادی کرد و می تواند مکان خوبی ایجاد کند و در مکان خوب، اهدافِ اقتصادی را دنبال کند اما …

7- Fact Location  in type-oriented economics

Fact Location  in type-oriented economics Seyed Saeid Banifatemi , Mohammad Naghi Golbini Mofrad فکت مکان همچنان که از نامش پیداست اشاره به سازه و زیرساخت های مکانی یک اقتصاد دارد. سازه های ثابت و سازه های متحرک با ساختارهای موضوعی، عینی ترین مصداق فکت مکان هستند. موفقیت در اقتصاد کشاورزی و …