طبقات خاص اجتماعی  بی خانمان ها در رویکرد روانشناسی نوع گرا

طبقات خاص اجتماعی  بی خانمان ها در رویکرد روانشناسی نوع گرا   مقدمه شايد به دور از واقعيت نباشد اگر گفته شود  پديدهاي اجتماعي بيانگر واقعيتهاي اجتماعي (وقايع اجتماعي) هستند . امروزه ازدواج ، طلاق ، عقب ماندگي ذهني ،‌ هيجانخواهي ، زندگي ماشيني بعنوان پديده هاي واقعي اجتماعي پذيرفته …

 اقتصادی در هویت دفاعی در رویکرد نوع گرا

 اقتصادی در هویت دفاعی در رویکرد نوع گرا   محمد نقی گلبینی مفرد1 ، سیدسعید بنی فاطمی2 چکیده اهمیت بررسی این موضوع در آن است که امروزه تهاجم صرفاً در عرصه آب و خاک نیست و هویت های غیر تسلیم در عرصه اقتصاد نیز بی وقفه در حال نبردند. حال …