روان شناسی نوع گرا و حاملگی های پرخطر در زندگی بی خانمانی

  روان شناسی نوع گرا و حاملگی های پرخطر در زندگی بی خانمانی مقدمه رفتار جنسي، يكي از مهمترين رفتارهاي اجتماعي است ، چون كه بدون آن اكثر انواع ،‌قادر به حفظ بقاي نسل خود نخواهند بود ، اين رفتارها كه شامل عشق ورزي ، جفتگيري و رفتارهاي والد ـ …

روان شناسی نوع گرا و آسيب شناسي زبان در زندگی بي خانمان ها

روان شناسی نوع گرا و آسيب شناسي زبان در زندگی بي خانمان ها انسان كلمات را به عنوان ابزاري د رجهت كنترل رفتار خود و ديگران به كار مي برد و الفاظ ، اهميتي بسيار در حيات انسانها دارد . ويژگي اساسي اين ابزار گفتاري، ماهيت اجتماعي آن است، چرا …

طبقات خاص اجتماعی  بی خانمان ها در رویکرد روانشناسی نوع گرا

طبقات خاص اجتماعی  بی خانمان ها در رویکرد روانشناسی نوع گرا   مقدمه شايد به دور از واقعيت نباشد اگر گفته شود  پديدهاي اجتماعي بيانگر واقعيتهاي اجتماعي (وقايع اجتماعي) هستند . امروزه ازدواج ، طلاق ، عقب ماندگي ذهني ،‌ هيجانخواهي ، زندگي ماشيني بعنوان پديده هاي واقعي اجتماعي پذيرفته …

تضعیف ملتها در اقتصاد تهاجمی برون مرزی

تضعیف اقتصاد ملتها در اقتصاد تهاجمی برون مرزی محمد نقی گلبینی مفرد  . سید سعید بنی فاطمی قرن بیست و یکم، تحمیلِ اقتصادِ تهاجمی و نظامی بر کشورهای در حال توسعه است. مدلی از اقتصاد تحمیلی که به منظور فقیر کردن کشورها در سایر مولفه های رشد و توسعه اقتصادی …

اقتصاد تهاجمی و تئوری اقتصاد نوع گرا

اقتصاد تهاجمی و تئوری اقتصاد نوع گرا جهان دوبار به حفرۀ اقتصادِ بدِ دو جنگ جهانی فرو رفت . در این دورۀ زمانی تمام انرژیِ اقتصادی از تولید ایده تا محصول نهایی در خدمت دو جنگ جهانی قرار گرفت . اقتصاد آمریکا از خاکستر دو جنگ جهانی، فرصتِ جهش پیدا …

مدیریت ریسک در بانکداری نوع گرا

مدیریت ریسک در بانکداری نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد . سید سعید بنی فاطمی بسیاری از فعالیت های بانکی از جمله معاملات ارزی جزو فعالیت های ریسکی هستند که سوء مدیریت این نوع فعالیت ها، منجر به زبان بانک خواهد شد؛ بنابراین مدیریت ریسک نرخ ارز، امر مهمی است …

 اقتصادی در هویت دفاعی در رویکرد نوع گرا

 اقتصادی در هویت دفاعی در رویکرد نوع گرا   محمد نقی گلبینی مفرد1 ، سیدسعید بنی فاطمی2 چکیده اهمیت بررسی این موضوع در آن است که امروزه تهاجم صرفاً در عرصه آب و خاک نیست و هویت های غیر تسلیم در عرصه اقتصاد نیز بی وقفه در حال نبردند. حال …