Invasion Economics and Type-Theory Theory

Seyed Saeid Banifatemi , Mohammad Naghi Golbini Mofrad

تهاجم اقتصاد و نظریه نوع- تئوری:

جهان دوبار به حفرۀ اقتصادِ بدِ دو جنگ جهانی فرو رفت در این دورۀ زمانی تمام انرژیِ اقتصادی از تولید ایده تا محصول نهایی در خدمت دو جنگ جهانی قرار گرفت. اقتصاد آمریکا از خاکستر دو جنگ جهانی، فرصتِ جهش پیدا کرد؛ اما جهش های اقتصادی آمریکا در زمان دو جنگ ویتنام و کُره در دوره ای از زمان متوقف شد. شاید اتفاق های پیش رو نا خواسته بودند اما واقعیت آن، وقفه اقتصاد پیشرو و وقفه اقتصاد ارزش محور بود.

اقتصاد هایِ بد، تنها منتهی به تولید و انباشت سرمایه در مسیر هایِ غیر ارزشی نمی‌شوند بلکه پیامدهای غیر ارزشیِ دهشتناک دیگر را با خود به همراه دارند و نسل کشی انسان و طبیعت یکی از آن است.

نسل کشی های جنگ جهانی دوم و و نسل کشی مسلمانان یوگوسلاوی در جنگ بالکان از آن دسته نسل کشی هایی هست که آشکار است و جهان قادر به دیدن آن بود

اما نسل کشی ایرانیان در جنگ ایران و عراق از پدیده های پنهانی است که پنهان مانده است؛ زیرا آسیب دیدگان ناشی از جنگ ایران در رفتار خصمانۀ تحریم های گستردۀ ملی و جهانی همچنان در حال شهید شدن هستند.

بدون آنکه کسی به این پدیده آگاه باشند و همپوشانی پدیده فوق افول زود هنگام نخبگانِ اقتصاد و افولِ نیروهایِ کارِ جوان و انرژی صرف شده در مسیر هویت دفاعی، اثر وقفۀ زمانی بر چند نسلِ متوقف را می‌توان به خوبی درک کرد.

اقتصاد نوع گرا در تئوری های اقتصادی پایه
ادامه

پدیده های فوق که اقتصاد نظامی، مرکز ثقل توسعۀ اقتصادی در زمان‌هایِ جنگ بود. هم اکنون به عنوان یک مدل از اقتصاد تهاجمی، رایج شده است و هر روز گسترده‌تر می‌شود.

ره آور اقتصاد تهاجمی چیست؟

اقتصاد تهاجمی از چه دوره زمانی شکل می‌گیرد و چگونه در پدیده سرعتِ زمان گم می شود.

برای درک بهتر سرعت زمانی، ما همان مدلِ سرعت زمان خود را بازگو می کنیم. تصور کنید یک اقتصاد کشاورزی چگونه شکل می گیرد، زمان صرف شده برای تجهیز ماشین آلات کشاورزی، داشت، کاشت و برداشتِ یک محصول چقدر زمان می برد.

در این منبع تولید، با احتساب توزیع و عرضه چه تعداد افراد ذینفع می شوند. زمان صرف شده ی پدیده ی فوق بی‌نهایت متفاوت است با زمان ساخت یک ابزار جنگی و موشک هایِ مخرب برای یک کشور در حال تدارک جنگ.

سرعتِ زمانی برای اقتصاد ها یِ به دور از بحران در مقایسه با سرعت زمانی برای اقتصاد های تهاجمی بسیار متفاوت است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *