Fact Location  in type-oriented economics

Seyed Saeid Banifatemi , Mohammad Naghi Golbini Mofrad

فکت مکان همچنان که از نامش پیداست اشاره به سازه و زیرساخت های مکانی یک اقتصاد دارد.

سازه های ثابت و سازه های متحرک با ساختارهای موضوعی، عینی ترین مصداق فکت مکان هستند.

موفقیت در اقتصاد کشاورزی و سدسازی مرهون مطالعه آب و خاک در مکان های مشخص است.

موفقیتِ پرواز هواپیماها، در کریدورهای هوایی ممکن می شود.

سنگاپور به عنوان نماد موفق صنایعِ بنادر وکشتیرانی، موفقیتِ خود را در سرنوشت جغرافیایی خود می داند.

انسان قرن بیست ویکمی برای موفقیت در اقتصاد، تجارت و بازرگانی مانند انسان‌های گذشته چندان متکی به مکان های در دسترس نیست بلکه توانایی انسان امروزی ایجاد مکان‌های نامتعارف در بی مکانی است. قرار گرفتن ایستگاه فضایی میر توسط شوروی سابق در سال 1986 و قرار گرفتن ماهواره رُزتا تا ۲۰۰ میلیون کیلومتر خارج از جَو زمین یکی از این توانایی است؛ بنابراین انسان امروز، برای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی از بی مکانی رنج نمی برد.

بلکه برای تعیین کسب و کار و فعالیت های اقتصادی با پدیدۀ تعیینِ مکان سر و کار دارد. تشخیص تنوع مکانی و تعیین مکان های متنوع برای فعالیت‌های اقتصادی، موضوع فکت مکان در اقتصاد نوع گرا می باشد.

به بیان دیگر این مفهوم سازی به انواع مکان‌هایی اشاره دارد که برای فعالیت‌های اقتصادیِ در دسترس است یا می‌تواند در دسترس قرار گیرد.

این نگاه، نگاه آشکار اقتصاد نوع گرا است و تقریبا مِتُدِ سبب‌شناسی دارد، اما نگاه عمیق ترِ ما، نگاه آسیب شناسانه است که به دنبال تبیین نظری آن هستیم. در سبب شناسی اکثر مکان ها، حتی در مکان های به دور از دسترس، فرصت فعالیت های اقتصادی وجود دارد؛ اما در نگاه آسیب شناسی بدنبال پاسخ ذیل که آیا در بسیاری از مکان‌های در دسترس، فعالیت‌های اقتصادی امکان پذیر است؟

4- اقتصاد و کارآفرینی در هویت های دفاعی
ادامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *