Process fact in type-oriented economics

Mohammad Naghi Golbini Mofrad,Seyed Saeid Banifatemi      

فرآیند :

” بزرگترین پیشرفت‌های تمدن،” فرآیندهایی” است که جوامع را می شکند و آنها را دوباره می سازد. این (فرآیندها) همان تحولِ اقتصادی است که در جاهای دیگر آن را دیده اند …”

((نقوی _صفحه ۲۰۷_ اقتصاد توسعه یک الگوی جدید))

در فرهنگ فارسی معین، “فرآیند به مجموعه عملیات و مراحل لازم برای رسیدن به یک هدف مشخص تعریف شده است”.

در فرهنگ عمید” سلسله دگرگونی های طبیعی برای رسیدن به نتیجه معین و مجموعه عملکردهای مختلف برای حصول نتیجه معین تعریف شده است”.

بخش عمده رویکرد اقتصاد نوع گرا، اختصاص دارد به مطالعه تنوع رفتارِ بومی، رفتاری و زیست محیطیِ منابع انسانی و فرآیندهای رفتاری در علوم روانشناسی که عبارت است از:

مطالعه رفتار جانداران از دیدگاه های تحلیلی، شناختی، اخلاقی، زیست محیطی و تکاملی.

لغت نامه وبستر فرآیند را چنین تعریف می‌کند: عمل یا پیشرفت طبیعی مداوم پیشرونده مشخص شده با تعدادی تغییراتِ تدریجی که به طور نسبتاً معین و به هم پیوسته روی می‌ دهند و به نتیجه یا فرجام خواستی می انجامد. یک فرآیند معمولاً با یک یا چند تغییر همراه است و تشخیص تمامی موارد ایجاد تغییر برای رسیدن به درک کاملی از فرآیند الزامی است تغییرات ایجاد شده در اثر وقوع یک فرآیند را می توان در موضوعات زیر جستجو کرد و تاثیر و تاثر بر یک پدیده را پیگیری کرد.

 • تعیین میزان ایجاد تغییر
 • اثر تغییر بر دامنه فعالیت ها
 • اسناد اثر هر از یک فعالیت بر بازخوانی فعالیت های بعدی
تفکر اقتصاد نوع گرا در تئوریهای اقتصادی مدرن انگلس
ادامه

“فرآیند” در رویکردهای اقتصادی اشاره دارد به روابط متقابل، مرتبط و ادامه‌دار که در هر مرحله یک یا چند منبع “زمان، منابع انسانی، انرژی، سرمایه و تجهیزات” را برای تبدیل به ورودی‌ها، داده ها، مواد، قطعات… را به خروجی ها می رساند.

سپس این خروجی ها به عنوان ورودی برای مرحله بعدی به منظور یک هدف شناخته شده یا نتیجه نهایی به دست می آید.

به بیان دیگر مجموعه ای از فعالیت های سیستماتیک به منظور کسب ایجاد نهایی.

در مجموع فرآیند به مجموعه فعالیت‌های به هم پیوستۀ اطلاق می شود که برای ایجادِ یک یا چند تغییر تعریف شده، طراحی و پیاده شده است.

هر فرآیند با یک فعالیت مشخص آغاز و با یک فعالیت مشخص نیز پایان می یابد در فرآیند مجموعه فعالیت‌های به هم پیوسته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه ی مفهومِ فرآیند سعی بر آن است که به مفاهیم ذیل توجه شود.

 • چه چیز باعث فرآیند می شود.

 • چه زمانی موجب فرآیند می شود.

 • فرآیند مورد انتظار (فرآیند رکود- فرآیند رشد) کدام است.

 • چه فرآیندی، فرآیند دیگر را فراخوانی می کند.

 • عامل تغییر فرآیند کدام است.

 • عوامل تحولِ فرآیند کدام است.

 • فکت های موثر و تسریع بخش فرآیند کدامند.

 • پیامدهای فرآیند ها کدامند.

 • در مطالعه فرآیندها، معیار، الگوها، زمان، اقدامات و انتظارات، مورد توجه قرار می‌گیرد.

تاسیس کارخانه های ساخت تسلیحات نظامی در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم یکی از مصداق‌های مطالعه مفهوم فرآیند است طراحی، تولید و ساخت تجهیزات نظامی در مسیر یک فرآیند ۲۰ ساله و در فرآیند تحول تکنولوژیکی شکل گرفت.

4- Sustainable entrepreneurship, the economic mechanism of a type-oriented economy
ادامه

جنگ های داخلی فرانسه، آمریکا و حتی جنگ جهانی اول تقریبا زمینی بود، اما نقش فرآیند در خلال دو جنگ جهانی آنقدر زیاد بود که جهان نبرد را نیز در زیر دریا و آسمان هم تجربه کند.

همچنین سده های میانی یا قرون وسطی یکی از مصداق های خوب فرآیندی در ارائه رویکردهای نظری و تئوری های علمی است.

تکیه اروپائیان بر مفهوم ایمان و عبور از آن در نظریه ارسطو و مسیحیت تا تکیه کردن بر عقل، چند صد سال زمان برد این تغییر و تحول در فرآیندی شکل گرفت که سقوط اقتصاد برده داری و رواج فئودالیسم، سقوط امپراطوری روم و ایجاد پروتستان و کالونیسم و مسیر بسترهای سرمایه داری بخشی از آن بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *