Phenomenon Escape Brains of the brain and intangible assets in the Outside the Borders offensive economy

Mohammad Naghi Golbini Mofrad , Seyed Saeid Banifatemi

وقتی صحبت از اقتصاد است، سخن از سرمایه است. مهم ترین ویژگی، سرمایه فرار است. سرمایه در اقتصادهای تهاجمی در مسیر میل به فرار، سرعت شتابان به خود می گیرند؛ و تمام مفاهیم فوق از سرمایه های مشهود تا سرمایه های نا مشهود دچار تغییر شتابان می شوند که ممکن است اختصاصا” تابع هیج یک از رویکردهای نظری قرار نگیرند ضمن آنکه در تنوعی از مجموعه تئوری های اقتصادی قابل مطالعه باشند و همین اقتصاد اشاره به رویکرد اقتصاد نوع گرا دارد یعنی اقتصادهایی که از تنوع وسیعی از رویکردهای نظری بهره می برند.

زمان نیز همچون مکان، کانال هایی دارد که به عنوان ذخیره تاریخی یک ملت عمل می‌کند و بر هر یک از پدیده های اجتماعی و اقتصادی تاثیر می گذارد. در چین بخشی از موزه ها، دورۀ تسخیر ژاپن بر چین را حکایت می کند و دانش آموزان یاد می گیرند این دوره را، دوره تحقیرآمیز ملت خود بدانند. تعامل و همچنین مناقشات، فَکتِ موثر از هویت تاریخی یک ملت است. هویت اقتصادی بخش کوچک از هویت عظیم یک ملت است. درک و تشخیص کانالهای زمانی برای اقتصاد های آینده نگر، اهمیت حیاتی دارند آیا فکت دیگر اقتصاد نوع گرا، فکت مکان و فکت فرآیند نیز همانند فکت زمان انواع خوب و بد دارند؟

 

 

 اقتصادی در هویت دفاعی در رویکرد نوع گرا
ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *