Principles of Sustainability in Economics

Mohammad Naghi Golbini Mofrad, Seyed Saeid Banifatemi

  • اصول پایداری در اقتصاد:

  • رشد و پایداری یک فرآیند است.
  • پایداری رشد تدریجی و نیازمند پیشرفت مستمر است.
  • پایداری در مسیر انتخاب های درست و ارزش محور اتفاق می افتد.
  • برای تحقق پایداری، تشخیص اولویتها ضروری است.
  • پایداری نقطه پایانی ندارد و پایان هر مرحله، شروع مرحلۀِ دیگر پایداری است.
  • در پایداری، منافع مصرف کنندگان با منافع اجتماعی و زیست محیطی مرتبط است.

اولین شرط ایجاد اقتصاد پایدار ایجاد اشتغال است. ایجاد اشتغال یک پیش نیاز اولیه برای تولید درآمد و کاهش دائمی فقر است.

چنین رشد اقتصادی، در سایه توسعه اجتماعی و زیست محیطی در اقتصاد پایدار است که در دستور کار کمیسیون ۲۰۱۵ قرار گرفت. رشد اقتصادی پایدار در توسعه اقتصادی امکان پذیر است.

هدف از اقتصاد پایدار در یک جامعه عبارت است از؛ استفاده از منابع محدود (زمین نیروی کار و سرمایه) که به طور صحیح و پایدار مدیریت شوند؛ اما این واقعیت است که اقتصاد ها همچنان که رشد می‌کنند به محیط زیست آسیب می‌رسانند اما راه‌هایی برای اقتصاد های پایدار وجود دارند که این استراتژی ها عبارتند از:

1- اقتصاد پایدار دائمی

در این مفهوم اقتصاد پایدار به معنای رشد در اندازه اقتصاد است. این معنی ریشه در تفکر جان استوارت میل دارد که اندازه پیشرفته ذهنی، اخلاقی، هنری و اجتماعی به همان اندازه پیشرفت اقتصاد ضروری است. به بیان دیگر فعالیت‌های اقتصادی با در نظر گرفتن مقیاس انسانی است نه انحصار شرکت های ملی و جهانی.

۲ – اقتصاد مدور

هدف از اقتصاد مدور آن است که معمولاً تمام خروجی ها از بین نمی رود و قادر است دوباره به چرخه تولید قرار بگیرد. در اقتصاد مدور دو نوع جریان وجود دارد.

مرگ اقتصاد ملتها در اقتصاد تهاجمی درون مرزی
ادامه

۱ – منابع زیستی به منظور “بازگرداندن چرخه حیات طراحی” شود.

۲ -منابع فنی به منظورِ بدون آسیب زدن به چرخه حیات طراحی شود.

3- اقتصاد بومی[3]

اقتصادهای مدرن، به طور فزآینده‌ای در شهرهای بزرگ متمرکز شده اند و همچنین به طور فزآینده ای وابسته به تجارت جهانی شده‌اند. این دو عامل؛ جهانی سازی و تمرکز به طور کامل بر روی انرژی ارزان قیمت متکی هستند.

در آینده سوخت های فسیلی به پایان خواهد رسید به این معنا است که کالاها برای تامین نیازهای اساسی- غذا، لباس، مسکن، انرژی- به صورت محلی و بومی عرضه می‌شوند؛ بنابراین اقتصاد محلی به این معنا است که ” تمرکز زدایی و تنوع فعالیت های اقتصادی” موجب می گردد که اقتصاد ها خودکفا و انعطاف پذیر شوند و همچنین فرصت بیشتری برای افراد بیشتر فراهم آید.

4- اقتصاد خورشیدی یا اقتصاد غیر کربنی

علل اصلی منحرف شدن اقتصاد جهانی از زمان انقلاب صنعتی، استفاده از سوخت‌های فسیلی و ارزانِ انرژی بود. در ابتدا زغال‌سنگ موج اول رشد صنعتی را تحریک کرد و سپس سوختهای فسیلی نفت و گاز باعث رشد گسترده در اقتصاد جهانی شد؛ اما سوخت های فسیلی به عنوان یک منبع عظیم انرژی دو آسیب جدی شناخته شده دارند.

۱- محدود بودن و رو به پایان بودن آن.
۲- سوزاندن سوخت‌های فسیلی منجر به تغییرات آب و هوایی می شود. تامین انرژی خورشیدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خورشید گرفته می‌شود، بدون آن که موجب تغییرات زیست محیطی شود. انرژی های غیر کربنی و جایگزین دیگر مانند انرژی های بادی و آبی به الگوهایی از انرژی اطلاق می‌شود که تحت تاثیر خورشید قرار دارند.

 

فکت مکان در اقتصاد نوع گرا
ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *