Sustainability in the economy

Mohammad Naghi Golbini Mofrad  , Seyed Saeid Banifatemi

پایداری در اقتصاد

پایداری یک مفهوم گسترده و پیچیده است که از نظر برخی افراد به اکولوژی و مراقبت از منابع طبیعی مرتبط است؛ و از نظر برخی دیگر، پایداری به اقتصاد پایدار اشاره دارد و همچنین به مسائل اجتماعی و تمرکز بر توسعه و پشتیبانی از اقشار کم درآمد اجتماعی توجه می‌کند. از طرف دیگر عده ای معتقدند که پایداری ترکیبی از همهِ موارد فوق است که قابلیت ایجاد ارزش دارد.

طراحی مدل توسعه تاب آور پایدار در توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در ادبیات پایدار توسعه پایدار، این گونه تعریف شده است، توسعه‌ای که نیازهای نسل امروز را برآورده می کند بدون اینکه توان نسل‌های آینده را در تامین نیازهای شان محدود کند یا به خطر اندازد.

(کمیسیون جهانی توسعه و محیط ۱۹۸۳)

دولت‌ها، پایداری را به صورت یک مثلث هرمی شکل در نظر می‌گیرند با توجه به اینکه مفهوم پایداری در بیانِ دقیقتر، در جنبش اجتماعی و در کُلِ علم در نظر گرفته می‌شود؛ و توسعه پایدار به فرآیندِ مربوطه می پردازد. امروزه کاملاً آشکار است که رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و زیست محیطی مفاهیمی به هم مرتبط هستند.

 

5- Fact Time in Type-Oriented Economics
ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *