پایداری در اقتصاد

پایداری در اقتصاد محمد نقی گلبینی مفرد   . سید سعید بنی فاطمی پایداری یک مفهوم گسترده و پیچیده است که از نظر برخی افراد به اکولوژی و مراقبت از منابع طبیعی مرتبط است؛ و از نظر برخی دیگر، پایداری به اقتصاد پایدار اشاره دارد و همچنین به مسائل اجتماعی و …

4- اقتصاد و کارآفرینی در هویت های دفاعی

  اقتصاد و کارآفرینی در هویت های دفاعی   سعید بنی فاطمی1، محمد نقی گلبینی مفرد2 چکیده اهمیت بررسی این موضوع در آن است که امروزه تهاجم صرفاً در عرصه آب و خاک نیست و هویت های غیر تسلیم در عرصه اقتصاد نیز بی وقفه در حال نبردند. حال آنکه در جغرافیای …

3- اخلاق حرفه ای در کارآفرینی پایدار

اخلاق حرفه ای در کارآفرینی پایدار   سعید بنی فاطمی1، محمد نقی گلبینی مفرد2 چکیده امروزه گونه شناسی اخلاق حرفه ای در کارآفرینی یکی از انواع اخلاق سازمانی است که به بسیاری از مسئولیت های فردی، گروهی و اجتماعی اشاره می کند. بنابراین اخلاق حرفه ای نه تنها در تفسیر منابع …

2- طراحی مدل تجارت الکترونیک در جهان محلی

  طراحی مدل تجارت الکترونیک در جهان محلی   سعید بنی فاطمی1، محمد نقی گلبینی مفرد2 چکیده از گذشته های دور مفهوم پساتحریم همراه مفهوم پسا استعمار بوده است هویت هایی که بدلایل گوناگون مستعمره ملتهای دیگر می شوند و برای دستیابی به مرحله توسعه تعهداتی را می پذیرفتند تا حکومت …

1-اقتصاد و کارآفرینی در انقلاب های پسا استعماری

   اقتصاد و کارآفرینی در انقلاب های پسا استعماری   سعید بنی فاطمی1، محمد نقی گلبینی مفرد2   چکیده مفهوم پسا استعمار قریب به یکصد سال در ادبیات و علوم انسانی مطالعه می شده است، اما به مرور زمان فراگیر شد و بسیاری از پدیده ها همچون انقلاب را نیز در …

9- Type-oriented economicsThinking in Modern Economic Theories of Engels and Marx

Type-oriented economicsThinking in Modern Economic Theories of Engels and Marx Mohammad Naghi Golbini Mofrad , Seyed Saeid Banifatemi       9- تفکر اقتصادی نوع گرا در نظریه های اقتصادی مدرن انگلس و مارکس قبل از آنکه به نظریه اقتصاد اجتماعی مارکس بپردازیم و فکت های نوع گرایی”زمان، مکان، فرآیند” را از …

تفکر اقتصاد نوع گرا در تئوریهای اقتصادی مدرن انگلس

تفکر اقتصاد نوع گرا در تئوریهای اقتصادی مدرن انگلس محمد نقی گلبینی مفرد  . سید سعید بنی فاطمی قبل از آنکه به نظریه اقتصاد اجتماعی مارکس بپردازیم و فکت های نوع گرایی”زمان، مکان، فرآیند” را از آن استخراج کنیم. بهتر است ملاحظه کنیم که آیا تنها، تئوری مارکس از تنوع …

فکت فرآیند در اقتصاد نوع گرا

فکت فرآیند در اقتصاد نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد  . سید سعید بنی فاطمی ” بزرگترین پیشرفت‌های تمدن،” فرآیندهایی” است که جوامع را می شکند و آنها را دوباره می سازد. این (فرآیندها) همان تحولِ اقتصادی است که در جاهای دیگر آن را دیده اند …” ((نقوی _صفحه ۲۰۷_ …

فکت مکان در اقتصاد نوع گرا

فکت مکان در اقتصاد نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد  . سید سعید بنی فاطمی فکت مکان همچنان که از نامش پیداست اشاره به سازه و زیرساخت های مکانی یک اقتصاد دارد. سازه های ثابت و سازه های متحرک با ساختارهای موضوعی، عینی ترین مصداق فکت مکان هستند. موفقیت در …

فکت زمان  در اقتصاد نوع گرا

فکت زمان  در اقتصاد نوع گرا محمد نقی گلبینی مفرد  . سید سعید بنی فاطمی  مفهوم زمان یکی از مفاهیمی است که در علوم انسانی و پایه از یک پشتوانۀ علمی بهره می برد. کلمۀ زمان طلایی یا golden time در دانش پزشکی از اهمیت فراوان برخوردار است. ادگار اسنو …