طراحی مدل معماری پایدار در جهانِ محلّی

طراحی مدل معماری پایدار در جهانِ محلّی(Glocalization) سروناز امیرسرداری1*، سعید بنی فاطمی2.محمد نقی گلبینی مفرد3 چکیده همچنان که گفته شد؛ معماری پایدار را نوعی از معماری می دانند با ویژگی های معماری اکوتک، معماری سبز و توسعه پایدار که در اثر توسعه ی دانشی شدن و شروع انقلاب صنعتی به …